Modificacions del pressupost de l'any 2012, aprovades pel Ple

Expedient de suplement de crèdit número 1,  aprovat per acord del Ple de 26 d'abril de 2012. 

Transferència de crèdit número 2,  aprovada per acord del Ple de 26 d'abril de 2012. 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ