Modificació puntual del POUM en l'àmbit de l'àrea central de millora urbana del Vapor Gran

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

UP-GRA001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM UP-GRA001
Exp. municipal PLPG 8/2001
Exp. RPUC 2001 / 002941 / B
Equip redactor
Oficina del Pla de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
26.04.2001 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
25.10.2001 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
21.02.2002 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
16.05.2002 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 3637)
Documents escrits i gràfics
1. Document unitari
2. Documents annexes
3. Plànols informatius
4. Plànols d'ordenació
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ