Modificació puntual del POUM en relació a la regulació de l'ús comercial en sòls productius

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-RUC001
Exp. municipal PLPG 4/2011
Exp. RPUC 2012 / 047037 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
29.09.2011 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
26.01.2012 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
08.05.2012 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
22.05.2012 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6133)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ