Modificació POUM

MP-VRO001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM PM-STP001
Exp. municipal PLPG 1/2019
Exp. RPUC 2020 / 073361 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
27-11-2020 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
  Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
  Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
  Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. )
Documents escrits i gràfics
Document 
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  


 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ