Modificació puntual del POUM a l'àmbit de la rambleta del Pare Alegre

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-RPA035. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-RPA035
Exp. municipal PLPG 4/2010
Exp. RPUC 2012 / 048205 / B
Equip redactor
Jordi Artigas, arquitecte
Eduardo Hernández, arquitecte
David Hidalgo, arquitecte
Antoni Garrigosa, advocat
Joan Comellas, advocat
Tramitació
21.06.2010 Aprovació de l'avanç per acord de l'ajuntament en Ple
27.01.2011 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
31.05.2012 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
11.10.2012 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
12.02.2013 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6313)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  


 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ