Modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'ajuntament - plaça Didó

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-AJT001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP- AJT001
Exp. municipal PLPG 18/2006
Exp. RPUC 2007 / 026486 / B
Equip redactor

Cesc Duran i Jané, arquitecte

Pau Duran i Bros, arquitecte

Salvador Domingo i Vallejo, advocat

Tramitació
26.10.2006 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
25.01.2007 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
14.08.2007 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
11.07.2007 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 4923)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya
Conveni urbanístic

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ