Modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'hospital universitari Mútua de Terrassa - 2

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-MUT002. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-MUT002
Exp. municipal PLPG 4/2014
Exp. RPUC 2014 / 054938 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic del Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
24.07.2014 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
26.02.2015 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
31.07.2015 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
04.11.2015 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6990)
Documents escrits i gràfics
1. Memòria i Normes urbanístiques
2. Annex 2. Plànols de proposta
3. Plànols
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya
Modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'hospital universitari Mútua de Terrassa (MP-MUT001)

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ