Modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'hospital universitari Mútua de Terrassa

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-MUT001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-MUT001
Exp. municipal PLPG 5/2010
Exp. RPUC 2010 / 043223 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
21.07.2010 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
30.11.2010 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
29.04.2011 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
17.05.2011 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 5880)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya
Modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'hospital universitari Mútua de Terrassa -2 (MP-MUT002)

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ