Modificació puntual del POUM a l'entorn del pk.15,0 de la carretera N-150 (rotonda Mercavallès)

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-ROT001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-ROT001
Exp. municipal PLPG 6/2007
Exp. RPUC 2008 / 031051 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
25.10.2007 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
31.01.2008 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
10.06.2008 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
08.07.2008 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 5168)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ