Modificació puntual del POUM a l'àmbit de la carretera de Matadepera cantonada amb el carrer Doctor Calsina

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-CAN001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-CAN001
Exp. municipal PLPG 7/2013
Exp. RPUC 2014 / 052938 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
19.12.2013 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
27.03.2014 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
30.07.2014 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
14.10.2014 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6727)
Documents escrits i gràfics
Document unitari (aprovació inicial)
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ