Modificació puntual del POUM per a la implantació dels centres de culte

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

Urbanisme. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-CCU001
Exp. municipal PLPG 2/2014
Exp. RPUC 2014 / 054557 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
29.05.2014 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
26.04.2018 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
19.07.2018 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
13.08.2018 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 7684)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  


 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ