Modificació puntual del POUM a l'àmbit del Polígon d'actuació PA-CGU001 Can Guitard i l'entorn de la Riera de Palau

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-CGU001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-CGU001
Exp. municipal PLPG 5/2013
Exp. RPUC 2013 / 051512 / B
Equip redactor
EGI - Joan Güell i Roca -
Tramitació
27.06.2013 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
25.09.2014 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
30.04.2015 Aprovació del text refós per acord de l'ajuntament en Ple
09.07.2015 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
29.07.2015 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 6923)
Documents escrits i gràfics
Document unitari (aprovació inicial)
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ