Modificació puntual del POUM a l'àmbit del carrer de la Rioja

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-RIO099. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-RIO099
Exp. municipal PLPG 1/2014
Exp. RPUC 2014 / 053226 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic del Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
31.01.2014 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
22.12.2015 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
28.04.2016 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
09.05.2016 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 7116)
Documents escrits i gràfics de l'aprovació inicial
1. Memòria i plànols
2. Annexes
Documents escrits i gràfics de l'aprovació provisional
1. Modificació del POUM: memòria - plànols
2. Informe ambiental: memòria - plànols
3. Estudi de mobilitat: memòria - plànols
4. Fitxa del polígon d'actuació
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ