Modificació puntual del POUM en l'àmbit de Pla de millora de l'avinguda Barcelona 44 (PM-BAR044)

MP-BAR044. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-BAR044
Exp. municipal PLPG 4/2016
Exp. RPUC 2016 / 060760 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
26.05.2016 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
27.04.2017 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
05.10.2017 Suspensió de tramitació per acord de la Comissió territorial d'urbanisme de Barcelona
Documents escrits i gràfics de l'aprovació inicial
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ