Modificació puntual del POUM per a l'ampliació d'usos a l'àmbit de l'equipament de l'avinguda Barcelona núm. 148

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-EQU002. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-EQU002
Exp. municipal PLPG 8/2010
Exp. RPUC 2011 / 044426 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
20.12.2010 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
31.03.2011 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
01.07.2011 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
25.07.2011 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 5927)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya
Modificació puntual del POUM en dos àmbit d'equipament per a ús d'allotjaments tutelats

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ