Modificació puntual del POUM a l'antic poble de Sant Pere

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-APS001. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-APS001
Exp. municipal PLPG 2/2010
Exp. RPUC 2010 / 041608 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de la Gerència municipal d'urbanisme de Terrassa
Tramitació
25.02.2010 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
21.06.2010 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
17.11.2010 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
25.11.2010 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 5768)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
1. Memòria
2. Normes urbanístiques
3. Plànols informatius i d'ordenació
4. Annexes
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ