Modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'Anella Verda

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

 Identificació
Clau POUM           MP-(pendent)
Exp. municipal       PLPG 5/2014
Exp. RPUC            2015 / XXXXXXX / B
 
 Tramitació
18.12.2014           Aprovació inicial per acord de l’ajuntament en Ple (BOP 08.01.15)
02.03.2015           Termini exposició pública
pendent                Aprovació provisional
 
 Documents escrits

  
 Documents gràfics
3.  Ortofotomapes:
         Ortofotomapa 1
         Ortofotomapa 4
         Ortofotomapa 7
 
 Altra informació relacionada

     Pla especial urbanístic d'ordenació i gestió de l'Anella verda (aprovació inicial)

     Projecte executiu per a l'adequació i arranjament de part dels camins de l'Anella Verda (aprovació inicial)

 

Com et podem ajudar?

 

 

 

 

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ