Modificació puntual del POUM a l'àmbit de l'Anella Verda

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

 Identificació
Clau POUM           MP-(pendent)
Exp. municipal       PLPG 5/2014
Exp. RPUC            2015 / XXXXXXX / B
 
 Tramitació
18.12.2014           Aprovació inicial per acord de l’ajuntament en Ple (BOP 08.01.15)
02.03.2015           Termini exposició pública
pendent                Aprovació provisional
 
 Documents escrits

  
 Documents gràfics
3.  Ortofotomapes:
         Ortofotomapa 1
         Ortofotomapa 4
         Ortofotomapa 7
 
 Altra informació relacionada

     Pla especial urbanístic d'ordenació i gestió de l'Anella verda (aprovació inicial)

     Projecte executiu per a l'adequació i arranjament de part dels camins de l'Anella Verda (aprovació inicial)

 

Com et podem ajudar?

INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions