Modificació puntual del POUM a l'àmbit de les finques del carrer Alcoi, 69-75 i Sometent Castella 156-162

Promoguda per l'Ajuntament de Terrassa

MP-ALC069. POUM Terrassa

Identificació
Clau POUM MP-ALC069
Exp. municipal PLPG 2/2017
Exp. RPUC 2017 / 064970 / B
Equip redactor
Servei de Planejament urbanístic de l'Ajuntament de Terrassa
Tramitació
03.11.2017 Aprovació inicial per acord de l'ajuntament en Ple
25.01.2018 Aprovació provisional per acord de l'ajuntament en Ple
15.06.2018 Aprovació definitiva per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
13.07.2018 Publicació i entrada en vigor (DOGC núm. 7663)
Documents escrits i gràfics
Document unitari
Altra informació relacionada
Plànol del POUM de Terrassa
Registre del planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)
Mapa urbanístic de Catalunya

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ