Sessió extraordinària de 30 de març de 2015

Conseqüència de l'ajornament de la sessió extraordinària del Ple municipal prevista inicialment pel dia 26 de març d'enguany, de conformitat amb l'acord unànime de la Junta de Portaveus, i d'acord amb les instruccions d'Alcaldia, es convoca una reunió amb caràcter EXTRAORDINARI ha realitzar per l'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE, el proper dilluns 30 de MARÇ d'enguany, a les 19:00 hores, al Saló de Plens d'aquest Ajuntament 

Convocatòria i ordre del dia

Extracte dels acords adoptats a la sessió

Acta de la sessió

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ