Sessió extraordinària de 26 de març de 2015

De conformitat amb l'acord unànime de la Junta de Portaveus, i d'acord amb les instruccions d'Alcaldia, es procedeix a ajornar la present convocatòria de la sessió Extraordinària del Ple municipal, prevista inicialment pel dia 26 de març d'enguany.  

Es convoca una reunió amb caràcter EXTRAORDINARI ha realitzar per l'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE, el dilluns 30 de març d'enguany, a les 19:00 hores, al Saló de Plens d'aquest Ajuntament 

Convocatòria i ordre del dia

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ