Junta de portaveus

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l'Organització Municipal, compost per l'alcalde o alcaldessa i les persones membres de la Corporació que estiguin designades com a  portaveus titulars o suplents dels respectius grups polítics municipals.

 

Té les funcions d'assessorament a l'Alcaldia en qüestions relatives a l'ordre del dia de les sessions i de consulta en temes d'ordre i desenvolupament d'aquestes. 

 

Es reuneix a les 17:00 hores, el dilluns anterior al dia de reunió ordinària del Ple.

 

Grup Polític Municipal Tot per Terrassa

  • Portaveu titular: Lluïsa Melgares Aguirre
  • Portaveu suplent: Jennifer Ramírez Porras

 

Grup Polític Municipal Socialista - Candidatura de Progrés

  • Portaveu titular: Alfredo Vega López 
  • Portaveu suplent: Eva Candela López

 

Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya 

  • Portaveu titular: Isaac Albert i Agut
  • Portaveu suplent : Teresa Ciurana i Satlari

 

Grup Polític Municipal Ciutadans - Partido de la Ciudadania

  • Portaveu titular: Javier González Delgado
  • Portaveu suplent: Isabel Martínez Comas 

 

Grup Polític Municipal Junts per Terrassa

  • Portaveu titular:  Meritxell Lluís i Vall 
  • Portaveu suplent: Montserrat Trullàs i Escoda

 

- Acords i Propostes de Resolucions de la Junta de Portaveus. Mandat 2019-2023 (data d'actualització: setembre 2021)

 

- Acords i Declaracions adoptades per la Junta de Portaveus. Mandat 2015 – 2019 

 

Convocatòries 2021
Convocatòries 2020
Convocatòries 2019

Com et podem ajudar?