Junta de portaveus

PÀGINA EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ

 

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l'Organització Municipal, compost per l'alcalde i els membres de la Corporació que estiguin designats Portaveus dels diferents grups polítics municipals.

 

Té les funcions d'assessorament a l'Alcaldia en qüestions relatives a l'ordre del dia de les sessions i de consulta en temes d'ordre i desenvolupament d'aquestes. 

 

Es reuneix a les 17:00 hores, el dilluns anterior al dia de reunió ordinària del Ple.

 

Grup Polític Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP)

 • Portaveu titular: Amadeu Aguado Moreno
 • Portaveu suplent: Marc Armengol i Puig
 •  

Grup Polític Municipal Terrassa en Comú - Entesa (TeC - E) 

 • Portaveu titular: Xavier Matilla Ayala 
 • Portaveu suplent: Javier Martínez Ramírez
 •  

Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres (ERC - MES) 

 • Portaveu titular: Isaac Albert i Agut
 • Portaveu suplent : Carles Caballero i Peña
 •  

Grup Polític Municipal de Partit Demòcrata (PDeCAT)

 • Portaveu titular: Miquel Sàmper Rodríguez
 • Portaveu suplent: Meritxell Lluís i Vall 
 •  

Grup Polític Municipal Ciutadans - Partido de la Ciudadania

 • Portaveu titular: Javier González Delgado
 • Portaveu suplent: David Aguinaga Abad 
 •  

Grup Polític Municipal Candidatura d'Unitat Popular

 • Portaveu titular: Marc Medina Mañas
 • Portaveu suplent: ----------------------- 
 •  

Grup Polític Municipal Partit Popular Català

 • Portaveu titular: Alejandro Rodríguez Ulloa 
 • Portaveu suplent: -------------------------

 

 

Com et podem ajudar?