Sessió extraordinària de 23 de juliol de 2020

Convocatòria i ordre del dia

Extracte dels acords adoptats a la sessió

Com et podem ajudar?