NOVETATJa està disponible el nou sistema de càlcul de la Plusvàlua Autoliquidació de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana adaptat al nou RDLlei 26/2021, de 8 de novembre 

 

 

SEU ELECTRÒNICA

Tràmits més freqüents

Com et podem ajudar?