Indicadors de gestió

Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social

L'Ajuntament de Terrassa publica mensualment els indicadors de gestió de cadascun dels programes de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, integrada pels següents serveis :

- Serveis de Cohesió i Benestar Social (Serveis Socials, Salut, Ciutadania i Drets Civils, Joventut i Lleure, Gent Gran, Polítiques Socials d'Habitatge)

- Servei d'Educació,

- Servei de Cultura,

- Servei d'Esports,

- Servei Polítiques de Gènere.

Aquests indicadors són algunes de les variables amb les què es pretén expressar, en termes quantitatius, el grau d'assoliment de les accions que s'han desenvolupat.

La majoria són indicadors d'ínputs (que mesuren els recursos necessaris per a proveir els serveis) i d'outputs (que mesuren la quantitat de productes, serveis o ciutadans/es als què s'arriba), i ja donen, en molts casos, dades importants i rellevants a tenir en compte. El resultat final d'aquesta bateria d'indicadors no és altre que poder contribuir a l'avaluació del grau d'eficàcia i eficiència en l'assoliment dels objectius compresos en els programes desenvolupats a l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social.

  

   Anys     Indicadors mensuals
►2015  GenerFebrerMarçAbril, MaigJunyJuliol-Desembre
►2014 Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre

 

Com et podem ajudar?