Grups Municipals

En tenir una població superior als 200.000 habitants, és obligatòria la constitució de grups polítics municiplas per al millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació.

Tots els grups polítics integrants de la Corporació tenen dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple Municipal.

      

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS  (PSC-CP)

Adreça electrónica:  secretaria.psc@terrassa.cat

Integrants:

   - Jordi Ballart i Pastor
    - Rosa Maria Ribera Mitjavila
    - Maria Rambla Amat
   Noel Duque Alarcon
    - Marc Armengol i Puig
    - Lluïsa Melgares Aguirre
    - Amadeu Aguado Moreno
   Alfredo Fernando Vega López
   Jordi Flores Bornao

Portaveu:

    - Titular: Alfredo Fernando Vega López
    - Suplent: Marc Armengol i Pug

 

      

 

GRUP MUNICIPAL DE TERRASSA EN COMÚ - ENTESA (TeC - E)

Adreça electrónica:  secretaria.TeC-E@terrassa.cat

Integrants: 

    - Xavier Matilla Ayala
    - Emiliano Martínez Navarro
   Anna Rius Ulldemolins 
   Javier Martínez Ramírez 
   Marta Muntanyola Pablo 
   Óscar Monterde Mateo 
           

Portaveu:

    - Titular:Xavier Matilla Ayala 
    - Suplent: Javier Martínez Ramírez

 

 

      

 

 GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE  CATALUNYA - MOVIMENT D'ESQUERRES (ERC -  MES)

Adreça electrónica:   secretariaERC-MES@terrassa.cat

Integrants:

    - Isaac Albert i Agut
    - Carme Labòria i Rojas
   Carles Caballero i Peña 
   Josep Forn i Cadafalch 
           

Portaveu:

    - Titular: Isaac Albert i Agut 
    - Suplent: Carme Labòria i Rojas


 

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)

                                                            Adreça electrónica:  secretaria.ciu@terrassa.cat

Integrants:

    - Miquel Sàmper Rodriguez
    - Dani Nart Juanes
   Meritxell Lluís i Vall
   

Portaveu:

    - Titular: Miquel Sàmper Rodriguez 
    - Suplent: Meritxell Lluís i Vall
    

 

      

GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUTADANIA

Adreça electrónica:   secretaria.ciutadans@terrassa.cat

Integrants:

    - Javier González Delgado
    - David Aguinaga Abad 
   Carmen Ortuño Aparcero 
           

Portaveu:

    - Titular: Javier González Delgado 
    - Suplent: David Aguinaga Abad

   

 

  

 

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR

Adreça electrónica:   secretaria.cup@terrassa.cat

  

Integrants:

   -  Maria Sirvent Escrig
      
Portaveu:

    - Maria Sirvent Escrig
    

  

 

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR CATALÂ

Adreça electrónica:  secretaria.pp@terrassa.cat

Integrants:

    - Alejandro Rodríguez Ulloa            

Portaveu:

    - Alejandro Rodríguez Ulloa 
 

 

 

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions