Generacions de crèdit del Pressupost de 2016

Modificacions en les què es produeix increment del Pressupost en base a nous ingressos referits a aportacions o compromisos ferms d'aportació per finançar determinades despeses municipals, venda de béns, prestació de serveis o reembossament de préstecs. 

  • Resolució núm. 3234/2016, de 8 d'abril, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 1 del pressupost municipal de 2016, per un import de 71.509,27 euros 

  • Resolució núm. 4822/2016, de 20 de maig, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 2 del pressupost municipal de 2016, per un import de 195.821,91 euros 

  • Resolució núm. 6050/2016, de 5 de juliol, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 3 del pressupost municipal de 2016, per un import de 1.733.364,24 euros 

  • Resolució núm. 5819/2016, de 15 de juliol, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 4 del pressupost municipal de 2016, per un import de 422.772,49 euros 

  • Resolució núm. 6514/2016, d'1 de setembre, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 5 del pressupost municipal de 2016, per un import de 600.851,01 euros 
  • Resolució núm. 8540/2016, de 18 d'octubre, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 6 del pressupost municipal de 2016, per un import de 105.359,89 euros  
  • Resolució núm. 223/2016, de 30 de desembre, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 7 del pressupost municipal de 2016, per un import de 270.981,58 euros  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ