Generacions de crèdits del Pressupost Municipal 2015

Modificacions en les què es produeix increment del Pressupost en base a nous ingressos referits a aportacions o compromisos ferms d'aportació per finançar determinades despeses municipals, venda de béns, prestació de serveis o reembossament de préstecs. 

 • Resolució núm. 1814/2015, de 17 de febrer, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 1 del pressupost municipal de 2015, per un import de 176.996,11 euros 

 • Resolució núm. 2575/2015, d'11 de març, relativa a l'aprovació de generació de crèdit número 2 del pressupost municipal de 2015, per un import d'1.000.000,00 euros 

 • Resolució núm. 2980/2015, d'11 de març, relativa a l'aprovació de generació de crèdits número 3 del pressupost municipal de 2015, per un import de 64.178,64 euros 
 • Resolució núm. 4230/2015, de 24 d'abril, relativa a l'aprovació de generació de crèdits número 4 del pressupost municipal de 2015, per un import de 122.234,53 euros 
 • Resolució núm. 4815/2015, de 22 de maig, relativa a l'aprovació de generació de crèdits número 5 del pressupost municipal de 2015, per un import d'1.787.902,45 euros 
 • Resolució núm. 7052/2015, de 3 d'agost, relativa a la modificació de la Resolució núm 4815/2015, de 22 de maig, d'aprovació de generació de crèdits número 5 del pressupost municipal de 2015  
 • Resolució núm. 5249/2015, d'1 de juny, relativa a l'aprovació de generació de crèdits número 6 del pressupost municipal de 2015, per un import de 80.214,92 euros 
 • Resolució núm. 7076/2015, de 3 d'agost, relativa a l'aprovació de generació de crèdits número 7 del pressupost municipal de 2015, per un import de 195.520,14 euros 
 • Resolució núm. 9224/2015, de 15 d'octubre, relativa a l'aprovació de generació de crèdits número 8 del pressupost municipal de 2015, per un import de 790.630,44 euros 
 • Resolució núm. 10259/2015, de 27 de novembre, relativa a l'aprovació de generació de crèdits número 9 del pressupost municipal de 2015, per un import de 248.854,20 euros 
 • Resolució núm. 10993/2015, de 2 de desembre, relativa a l'aprovació de generació de crèdits número 10 del pressupost municipal de 2015, per un import de 136.799,79 euros 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ