Generacions de crèdit del Pressupost de 2018

Modificacions en les què es produeix increment del Pressupost en base a nous ingressos referits a aportacions o compromisos ferms d'aportació per finançar determinades despeses municipals, venda de béns, prestació de serveis o reembossament de préstecs. 

 

  • Decret núm. 3269/2018, de 16 d'abril, relatiu a l'aprovació de generació de crèdit número 1 del pressupost municipal de 2018, per un import de  250.691,48 euros 

 

Decret núm. 6216/2018, de 5 de juliol, relatiu a l'aprovació de generació de crèdit número 2 del pressupost municipal de 2018, per un import de 776.286,24 euros

 

Decret núm. 6615/2018, de 27 de juliol, relatiu a l'aprovació de generació de crèdit número 3 del pressupost municipal de 2018, per un import de 218.671,17 euros

 

Decret núm. 7915/2018, de 10 de setembre, relatiu a l'aprovació de generació de crèdit número 4 del pressupost municipal de 2018, per un import de 42.777,94 euros

 

Decret núm. 8403/2018, de 4 d'octubre, relatiu a l'aprovació de generació de crèdit número 5 del pressupost municipal de 2018, per un import de 205.390,44 euros

 

Decret núm. 9396/2018, de 2 de novembre, relatiu a l'aprovació de generació de crèdit número 6 del pressupost municipal de 2018, per un import de 334.192,48 euros

 

Decret núm. 10574/2018, de 17 de desembre, relatiu a l'aprovació de generació de crèdit número 7 del pressupost municipal de 2018, per un import de 107.093,51 euros

 

Decret núm. 10762/2018, de 21 de desembre, relatiu a l'aprovació de generació de crèdit número 8 del pressupost municipal de 2018, per un import de 170.462,67 euros 

 

Decret núm. 10763/2018, de 27 de desembre, relatiu a l'aprovació de generació de crèdit número 9 del pressupost municipal de 2018, per un import de 213.808,46 euros 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ