Sessió extraordinària i urgent de 19 de gener de 2015

Convocatòria i ordre del dia

Extracte dels acords adoptats a la sessió

Acta de la sessió

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ