Sessió ordinària de 29 de gener de 2015

Amb motiu de la declaració de la situació d'alerta per fots vents, pel dia 29 de gener d'enguany, decretada pel Comitè d'Emergències municipal, i de conformitat amb l'acordat de forma unànime per la Junta de Portaveus, es procedeix a  l'ajornament de la sessió ordinària del Ple municipal prevista inicialment pel dia 29 de gener d'enguany.

Es convoca una reunió amb caràcter ORDINARI ha realitzar per l'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE, el dilluns 2 de febrer d'enguany, a les 18:00 hores, al Saló de Plens d'aquest Ajuntament 

Convocatòria i ordre del dia

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ