Fitxes de les línies específiques de cadascun dels àmbits

Relació de les fitxes de la convocatòria que detallan els requisits i els criteris que han de complir els projectes que es presentin, atenent les especificitats de cada àmbit, que es prendran com a base per a valorar el projecte.

 

► Capacitats Diverses i Accessibilitat

► Ciutadania

► Comerç

► Cultura

► Educació  - AMPA

► Educació  -  Impuls Renovació Pedagògica

► Emprenedoria i Economia social

► Esports

► Estructura Territorial

► Joventut i Lleure - Esplai o Cau de dissabte

► Joventut i Lleure - Projectes

► Joventut i Lleure - Treu el suc

► LTGBIQ

► Medi Ambient

► Memòria democràtica

► Polítiques de Gènere

► Promoció de la Gent Gran

► Qualitat Democràtica

► Salut i comunitat - Drets

► Salut i comunitat - Malaties minoritàries

► Salut i comunitat- Promoció de la salut

► Serveis Socials 

► Serveis Socials  - Alimentació i sostre fràgil

► Solidaritat i Cooperació Internacional - Sensibilització

► Universitats