Sessió ordinària de 2 de febrer de 2015

Conseqüència de l'ajornament de la sessió ordinària del Ple municipal prevista inicialment pel dia 29 de gener d'enguany, amb motiu de la declaració de la situació d'alerta per fots vents que va ser decretada pel Comitè d'Emergències municipal, i de conformitat amb el que es va acordar de forma unànime per la Junta de Portaveus, es convoca una reunió amb caràcter ORDINARI ha realitzar per l'EXCM. AJUNTAMENT EN PLE, el dilluns 2 de febrer d'enguany, a les 18:00 hores, al Saló de Plens d'aquest Ajuntament 

  

Convocatòria i ordre del dia

Extracte dels acords adoptats a la sessió

Acta de la sessió

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ