Estructura Territorial i Atenció Ciutadana

Director d'Àrea d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana

Sr. Miquel Pérez Almudaina

  [email protected]

 

  • Coordinació Territorial i Atenció Ciutadana

      Directora del Programa de Territori, Districtes i Atenció Ciutadana

      Sra. Eva Magaña González
      [email protected]

 

Atenció Ciutadana
- Cap del Servei d'Atenció Ciutadana
Sra. Maria Luz Garcia Tejada
 
 
►Coordinació Districtes
- Responsable tècnics/ques coordinadors/es de districte
Sra. Cristina Alvarez Guerrero

 

 

  • Sistemes d'Informació Territorial i Població

      - Cap de Sistemes d'Informació Territorial

      Sr. Jesús Romero Blasco

      [email protected]

 

  • Planificació i Desplegament Territorial

      - Cap de Planificació i Desplegament Territorial

      Sra. Àngels Soler Casado

      [email protected]

 

Com et podem ajudar?