Drets Socials

- Director d'Àrea de Serveis Socials

Sr. David Garcia Gálvez 
@  David.GarciaGalvez@terrassa.cat

  

  • Ciutadania 

      - Directora de serveis de Ciutadania i Qualitat Democràtica 

        Sra. Mercè Soler Campins
        @ Merce.Soler@terrassa.cat   

 

 Cap del servei de Ciutadania

Sra. Sonia Valle Vilamitjana
Sonia.Valle@terrassa.cat

 

  • Polítiques Socials d'Habitatge  

      - Cap del servei de Polítiques Socials d'Habitatge 

        Sr. Manuel Fuster Granja
        @ Manu.Fuster@terrassa.cat   

 

       - Directora de serveis de Serveis Socials 

         Sra. Lucia Linuesa Junquero
         @ Lucia.Linuesa@terrassa.cat   

 

  • Serveis a les Persones  

      - Director del servei de Serveis a les Persones

        Sr. Àlex Monfort Fradera
        @ Alex.Monfort@terrassa.cat   

 

 LGTBIQ

- Directora de programes

Sra. Maria Cors Pedrol
@ Maria.Cors@terrassa.cat

 

 Polítiques de Gènere 

- Cap del servei de Polítiques de Gènere

Sra. Natalia Perona Vizcaino
@ Natalia.Perona@terrassa.cat

 

 Salut i Comunitat

- Cap del servei de Salut i Comunitat

Sr. Albert Moncada Ribera
@ Albert.Moncada@terrassa.cat 

 

 Solidaritat i Cooperació Internacional 

- Cap del servei de Cooperació i Solidaritat Internacional

Sr. Bartolomé Agudo López
@ Bartolome.Agudo@terrassa.cat

 

Com et podem ajudar?