Sessions de la Junta de Portaveus de l'any 2020

Reunions que tenen el caràcter de públic 

 

. Reunió ordinària de 14 de desembre de 2020         Convocatòria         Acta

. Reunió ordinària de 23 de novembre de 2020         Convocatòria         Acta

. Reunió extraordinària d'11 de novembre de 2020  Convocatòria         Acta

. Reunió ordinària de 26 d'octubre de 2020               Convocatòria          Acta

. Reunió extraordinària de 14 d'octubre de 2020      Convocatòria          Acta

. Reunió extraordinària de 29 de setembre de 2020 Convocatòria         Acta

. Reunió ordinària de 21 de setembre de 2020          Convocatòria         Acta

. Reunió ordinària de 20 de juliol de 2020                  Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 25 de juny de 2020                   Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 25 de maig de 2020                  Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 24 d'abril de 2020                     Convocatòria          Acta

. Reunió extraordinària de 14 d'abril de 2020            Convocatòria         Acta

. Reunió ordinària de 24 de febrer de 2020                Convocatòria         Acta 

. Reunió ordinària de 27 de gener de 2020                Convocatòria          Acta

Com et podem ajudar?