Sessions de la Junta de Portaveus de l'any 2019

Reunions que tenen el caràcter de públic 

 

. Reunió ordinaria de 15 de juliol de 2019         Convocatòria

. Reunió ordinària de 26 de juny de 2019          Convocatòria

Com et podem ajudar?