Sessions de la Junta de Portaveus de l'any 2019

Reunions que tenen el caràcter de públic 

 

. Reunió ordinària de 16 de desembre de 2019       Convocatòria        Acta

. Reunió ordinària de 25 de novembre de 2019       Convocatòria        Acta

Reunió ordinària de 21 d'octubre de 2019              Convocatòria        Acta

. Reunió extraordinària de 14 d'octubre de 2019     Convocatòria        Acta

. Reunió ordinària de 23 de setembre de 2019         Convocatòria       Acta

. Reunió ordinària de 15 de juliol de 2019                  Convocatòria       Acta

. Reunió ordinària de 26 de juny de 2019                   Convocatòria       Acta

Com et podem ajudar?