Sessions de la Junta de Govern de l'any 2021

Reunions que tenen el caràcter de públic pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.

► Extracte dels acords de l'any 2021

 

Reunió ordinària de 22 d'octubre de 2021                                Convocatòria

Reunió ordinària de 17 de setembre de 2021                           Convocatòria

Reunió extraordinària de 29 de juliol de 2021                           Convocatòria

Reunió ordinària de 16 de juliol de 2021                                   Convocatòria     Acta

Reunió ordinària de 2 de juliol de 2021                                     Convocatòria     Acta

Reunió ordinària de 18 de juny de 2021                                   Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 4 de juny de 2021                                     Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 21 de maig de 2021                                  Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 7 de maig de 2021                                    Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 23 d'abril de 2021                                     Convocatòria       Acta

Reunió ordinària de 9 d'abril de 2021                                       Convocatòria       Acta

Reunió ordinària de 19 de març de 2021                                  Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 4 de març de 2021                                    Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 19 de febrer de 2021                                   Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 5 de febrer de 2021                                     Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 22 de gener de 2021                                   Convocatòria     Acta  

Reunió extraordinària i urgent de 20 de gener de 2021            Convocatòria     Acta  

Com et podem ajudar?