Sessions de la Junta de Govern de l'any 2021

Reunions que tenen el caràcter de públic pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.

► Extracte dels acords de l'any 2021

 

Reunió ordinària de 4 de juny de 2021                                      Convocatòria

Reunió ordinària de 21 de maig de 2021                                   Convocatòria

Reunió ordinària de 7 de maig de 2021                                     Convocatòria

Reunió ordinària de 23 d'abril de 2021                                      Convocatòria

Reunió ordinària de 9 d'abril de 2021                                        Convocatòria     Acta

Reunió ordinària de 19 de març de 2021                                  Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 4 de març de 2021                                    Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 19 de febrer de 2021                                   Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 5 de febrer de 2021                                     Convocatòria      Acta

Reunió ordinària de 22 de gener de 2021                                   Convocatòria     Acta  

Reunió extraordinària i urgent de 20 de gener de 2021            Convocatòria     Acta  

Com et podem ajudar?