Sessions de la Junta de Govern de l'any 2020

Reunions que tenen el caràcter de públic pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.

► Extracte dels acords de l'any 2020

Reunió ordinària de 22 de maig de 2020         Convocatòria

Reunió ordinària de 24 d'abril de 2020            Convocatòria

Reunió ordinària de 06 de març de 2020         Convocatòria

. Reunió ordinària de 21 de febrer de 2020       Convocatòria         

. Reunió ordinària de 07 de febrer de 2020       Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 24 de gener de 2020        Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 10 de gener de 2020        Convocatòria          Acta

 

Com et podem ajudar?