Sessions de la Junta de Govern de l'any 2020

Reunions que tenen el caràcter de públic pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.

► Extracte dels acords de l'any 2020

. Reunió ordinària d'11 de desembre de 2020    Convocatòria         Acta

. Reunió ordinària de 20 de novembre de 2020 Convocatòria         Acta

Reunió ordinària de 23 d'octubre de 2020      Convocatòria           Acta

Reunió ordinària de 2 d'octubre de 2020        Convocatòria           Acta

. Reunió ordinària de 18 de setembre de 2020 Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 17 de juliol de 2020         Convocatòria           Acta

. Reunió ordinària de 19 de juny de 2020          Convocatòria           Acta

Reunió ordinària de 5 de juny de 2020            Convocatòria           Acta

Reunió ordinària de 22 de maig de 2020         Convocatòria           Acta

Reunió ordinària de 24 d'abril de 2020            Convocatòria           Acta

Reunió ordinària de 06 de març de 2020         Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 21 de febrer de 2020       Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 07 de febrer de 2020       Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 24 de gener de 2020        Convocatòria          Acta

. Reunió ordinària de 10 de gener de 2020        Convocatòria          Acta

 

Com et podem ajudar?