Sessions de la Junta de Govern de l'any 2019

Reunions que tenen el caràcter de públic pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.

 

► Extracte dels acords de l'any 2019

. Reunió ordinària de 12 de juliol de 2019         Convocatòria

. Reunió ordinària de 21 de juny de 2019          Convocatòria
. Reunió ordinària de 24 de maig de 2019         Convocatòria        Acta
. Reunió ordinària de 10 de maig de 2019         Convocatòria        Acta
. Reunió extraordinària de 29 d'abril de 2019   Convocatòria        Acta
. Reunió ordinària de 12 d'abril de 2019            Convocatòria        Acta
. Reunió extraordinària d'1 d'abril de 2019       Convocatòria        Acta
. Reunió ordinària de 22 de març de 2019        Convocatòria        Acta
. Reunió ordinària de 8 de març de 2019          Convocatòria        Acta
. Reunió ordinària de 22 de febrer de 2019      Convocatòria        Acta
. Reunió ordinària de 8 de febrer de 2019        Convocatòria        Acta
. Reunió ordinària de 25 de gener de 2019       Convocatòria        Acta
Reunió ordinària d'11 de gener de 2019         Convocatòria        Acta

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?