Sessions de la Junta de Govern de l'any 2018

Reunions que tenen el caràcter de públic pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.

 

► Extracte dels acords de l'any 2018

 • Reunió ordinària de 14 de desembre de 2018       Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 23 de novembre de 2018       Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 9 de novembre de 2018         Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 19 d'octubre de 2018             Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 5 d'octubre de 2018               Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 21 de setembre de 2018        Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 7 de setembre de 2018          Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 13 de juliol de 2018                Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 22 de juny de 2018                 Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 8 de juny de 2018                   Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 25 de maig de 2018                Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària d'11 de maig de 2018                  Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 20 d'abril de 2018                   Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 6 d'abril de 2018                     Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 16 de març de 2018               Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 2 de març de 2018                 Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 16 de febrer de 2018              Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 2 de febrer de 2018                Convocatòria          Acta
 • Reunió ordinària de 19 de gener de 2018              Convocatòria          Acta

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ