Sessions de la Junta de Govern de l'any 2017

Reunions que tenen el caràcter de públic pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.

 

 Extracte dels acords de l'any 2017 

 

 • Reunió ordinària de 15 de desembre de 2017          Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de 24 de novembre de 2017          Convocatòria      Acta
 • Reunió extraordinària de 22 de novembre de 2017  Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de 10 de novembre de 2017          Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de 20 d'octubre de 2017                Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de 6 d'octubre de 2017                  Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de 22 de setembre de 2017           Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de  8 de setembre de 2017            Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de 14 de juliol de 2017                   Convocatòria       Acta       
 • Reunió ordinària de 23 de juny de 2017                   Convocatòria      Acta                     
 • Reunió ordinària de  9 de juny de 2017                     Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de  19 de maig de 2017                  Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de  21 d'abril  de 2017                    Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de 7 d'abril  de 2017                       Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de 24 de març de 2017                  Convocatòria       Acta
 • Reunió ordinària de10 de març de 2017                   Convocatòria       Acta
 • Reunió ordinària de 17 de febrer de 2017                 Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de 3 de febrer de 2017                   Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària de  20 de gener de 2017                Convocatòria       Acta   

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ