Sessions de la Junta de Govern Local de l'any 2016

Reunions que tenen el caràcter de públic pel que fa a les decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de 2013.

 

 Extracte dels acords de l'any 2016

                                                                             

 • Reunió ordinària del dia 16 de desembre de 2016         Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària del dia 18 de novembre de 2016         Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària del dia 4 de novembre de 2016           Convocatòria      Acta
 • Reunió ordinària del dia 21 d'octubre de 2016               Convocatòria      Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 7 d'octubre de 2016                 Convocatòria      Acta                
 • Reunió ordinària del dia 23 de setembre de 2016          Convocatòria      Acta                
 • Reunió ordinària del dia 9 de setembre de 2016            Convocatòria      Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 15 de juliol de 2016                  Convocatòria      Acta                  
 • Reunió ordinària del dia 23 de juny de 2016                   Convocatòria      Acta                  
 • Reunió ordinària del dia 10 de juny de 2016                   Convocatòria      Acta                  
 • Reunió extraordinària del dia 30 de maig de 2016          Convocatòria      Acta                  
 • Reunió ordinària del dia 20 de maig de 2016                  Convocatòria      Acta                  
 • Reunió ordinària del dia 6 de maig de 2016                    Convocatòria      Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 22 d'abril de 2016                     Convocatòria      Acta                  
 • Reunió ordinària del dia 8 d'abril de 2016                       Convocatòria      Acta                  
 • Reunió ordinària del dia 18 de març de 2016                  Convocatòria      Acta                   
 • Reunió ordinària del dia 4 de març de 2016                    Convocatòria      Acta                  
 • Reunió ordinària del dia 19 de febrer de 2016                Convocatòria      Acta                  
 • Reunió ordinària del dia 5 de febrer de 2016                  Convocatòria      Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 22 de gener de 2016                Convocatòria      Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 8 de gener de 2016                  Convocatòria      Acta                 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ