Sessions de la Junta de Govern Local de l'any 2014

Reunions que tenen el caràcter de pública pel que fa a les decisions  relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional 161/2013 , de 26 de setembre de 2013.

 

 Extracte dels acords de l'any 2014

                                                                                        

 • Reunió ordinària del dia 12 de desembre de 2014                  Convocatòria    Acta                    
 • Reunió extraordinària del dia 3 de desembre de 2014            Convocatòria    Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 21 de novembre de 2014                  Convocatòria    Acta              
 • Reunió ordinària del dia 7 de novembre de 2014                    Convocatòria    Acta               
 • Reunió ordinària del dia 24 d'octubre de 2014                        Convocatòria    Acta                
 • Reunió ordinària del dia 10 d'octubre de 2014                        Convocatòria    Acta                
 • Reunió ordinària del dia 19 de setembre de 2014                   Convocatòria    Acta                    
 • Reunió ordinària del dia 5 de setembre de 2014                     Convocatòria    Acta                
 • Reunió ordinària del dia 18 de juliol de 2014                           Convocatòria    Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 04 de juliol de 2014                           Convocatòria    Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 20 de juny de 2014                            Convocatòria    Acta                
 • Reunió ordinària del dia 6 de juny de 2014                              Convocatòria    Acta               
 • Reunió ordinària del dia 23 de maig de 2014                           Convocatòria    Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 09 de maig de 2014                           Convocatòria    Acta                
 • Reunió extraordinària del dia 28 d'abril de 2014                      Convocatòria    Acta               
 • Reunió ordinària del dia 11 d'abril de 2014                              Convocatòria    Acta                  
 • Reunió ordinària del dia 21 de març de 2014                           Convocatòria    Acta                   
 • Reunió ordinària del dia 7 de març de 2014                             Convocatòria    Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 21 de febrer de 2014                         Convocatòria    Acta                 
 • Reunió ordinària del dia 07 de febrer de 2014                         Convocatòria    Acta                
 • Reunió ordinària del dia 24 de gener de 2014                         Convocatòria    Acta                
 • Reunió ordinària del dia 10 de gener de 2014                         Convocatòria    Acta              

 

 

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ