Sessions de la Junta de Govern Local de l'any 2013

Reunions que tenen el caràcter de pública pel que fa a les decisions  relatives a les atribucions delegades pel Ple municipal, segons el previst a l'article 70.1, paràgraf segon, de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, interpretat conforme la Sentència del Tribunal Constitucional  161/2013, de 26 de setembre de 2013.

 

 Extracte dels acords de l'any 2013

                                                                                        

  • Reunió ordinària del dia 13 de desembre de 2013           Convocatòria      Acta                    
  • Reunió ordinària del dia 22 de novembre de 2013           Convocatòria      Acta             
  • Reunió ordinària del dia 8 de novembre de 2013             Convocatòria      Acta             

 

 

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ