Convenis urbanístics

Urbanisme. POUM Terrassa

 

Convenis urbanístics
MP-AJT001 Conveni urbanístic per a la cessió de terrenys a plaça Didó
MP-CAN001 Conveni urbanístic relatiu al desenvolupament del sector Ca n'Anglada
PA-MON330 Conveni urbanístic per a la determinació dels criteris de repartiment del 10% d'aprofitament mig de l'àmbit del Polígon d'actuació ctra. Montcada
PA-OLE001 Conveni de col·laboració urbanística per al desenvolupament del Polígon d'actuació de la carretera d'Olesa
PA-PON012 Conveni de col·laboració urbanística en desenvolupament del Polígon d'actuació delimitat per la ronda de Ponent i carrers Núria, Sant Lluís i Atenes
PA-PON016 Conveni de col·laboració urbanística per al desenolupament del Polígon d'actuació del passeig de Ponent 16
PA-PON028 Conveni urbanístic del Polígon d'actuació de la ronda de Ponent 28-30
PM-CON001 Conveni urbanístic per al desenvolupament del sector Can Montllor
PM-PON020 Conveni urbanístic per a la determinació dels criteris de repartiment de l'aprofitament del passeig de Ponent 20
PM-VAL011 Conveni urbanístic de l'àmbit del sector Casa Germain
PP-CMA001 Conveni urbanístic de l'àmbit de Can Marcet
UA4-RENFE Conveni urbanístic per a l'adequació de l'antiga UA 4 del sector RENFE
Cra.Matadepera Conveni urbanístic en relació amb l'ampliació del termini de la cessió temporal i gratuita de dos locals a la carretera de Matadepera, 321 i 323

 

 
  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ