Contractacions temporals

Com presentar la sol·licitud Participació en processos selectius per a la contractació temporal de personal i Borsa de Treball 

Ajuntament de Terrassa

Contractació temporal d'un/a Lletrat/da per al Servei d'Urbanisme  Codi convocatòria: LLETR/16

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Publicació en el BOP de la modificació de la composició del tribunal
 • Relació de persones admeses i excloses
 • Resultats de la prova del procés selectiu i de la prova de català 
 • Termini d'acreditació dels mèrits al·legats en el currículum per les persones que han resultat aptes a la prova del procés selectiu: del 28 de setembre fins el 6 d'octubre de 2016, ambdós inclosos 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 Contractació temporal  d'un/a Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals  Codi convocatòria: Anunci PRL/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació en el BOPB de la rectificació d'un error material en les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Puntuació de les proves del procés selectiu
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

Contractació temporal  d'un/a Tècnic/a del Grup A1 per a realitzar tasques de Dinamització del Pla Estratègic: Capacitats diverses i promoció del Pla d'Accessibilitat  Codi convocatòria: Anunci DINAMITZA/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació en el BOPB de la rectificació d'un error material en les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

Contractació temporal  d'un/a Director/a de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic Codi convocatòria: Anunci DTOR.PIO/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material en la publicació al BOPB de l'anunci de les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Relació de persones admeses i excloses, que incorpora un nou aspirant 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 Contractació temporal d'un/a Director/a de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació - Codi convocatòria:  Anunci DTOR.TEC/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material en la publicació al BOPB de l'anunci de les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

Contractació temporal d'un/a Tècnic/a, del grup A1, per donar suport  a la direcció tècnica del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa ( CAET ) - Codi convocatòria: Anunci CAET/15. 

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material de les bases 
 • Relació de persones admeses i exloses 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

Altres convocatòries

 • Contractació d'un/a Tècnic/a de Grau Mig pel Servei d'Activitats (procés finalitzat) 
 • Anunci de la contractació amb caràcter temporal d'un/aTècnic/a de Grau Mig pel servei d'activitats 
 • Acta de la comissió de selecció del procés selectiu d'un/a Director/a de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació (procés finalitzat) 
 • Relació de persones admeses i excloses en el procés selectiu d'un/a Director/a de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació  
 • Contractació d'un/a Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, especialitzat/ada en hortofruticultura i jardineria (procés finalitzat) 
 • Contractació d'un/a Redactor/a pel Servei d'Imatge i Comunicació (procés finalitzat) 
 • Contractació d'un/a Director/a de Serveis d'Obres Públiques (procés finalitzat) 

Eco-Equip SAM

Contractació temporal d'un/a Responsable de Relacions Laborals per a Eco-Equip SAM

 •  Bases de la convocatòria 

Les persones que desitgin participar en les proves selectives hauran de fer-ho enviant la sol·licitud i la documentació acreditativa mitjançant correu electrònic a l'adreça corporativa Ecoequip.rrhh@adecco.com, fins el dia 9 de desembre de 2016. (Per més informació consultar las bases de la convocatòria)

Contractació temporal d'un/a Responsable de Relacions Laborals per a Eco-Equip SAM

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses  

De les dues persones admeses només una es va presentar a la realització de les proves selectives i psicotècniques. El resultat de la valoració d'aquestes proves és la de No apte, i en conseqüencia es declara desert el procés selectiu

 

Egarvia SA

Cap de seccions

 • Anunci de la convocatòria 

Inspector/a de grua

 • Anunci de la convocatòria  
 • Relació definitiva de persones admeses 
 • Relació definitiva de persones no admeses 
 • Relació de persones finalistes 

Foment de Terrassa SA

►Prospectors/res d'empresa (finalitzat procés de selecció) 

 

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Contractació temporal d'un/a Tècnic/a especialista d'audiovisuals per a cobrir una baixa per maternitat

 • Anunci de la convocatòria 

Data límit de presentació de candidatures a aquesta convocatòria: 20 de març de 2017.

La sol·licitud a aquesta convocatòria s'ha de presentar a les oficines de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA, Plaça de la Farinera, 5, 08222 Terrassa, o bé per correu electrònic a l'adreça: administracio@terrassa.cat

Contractació temporal d'un/a Redactor/a d'informatius per als caps de setmana i festius 

 • Anunci de la convocatòria 
 • Procediment i criteris d'avaluació 
 • Resultat de la selecció 

Contractació temporal d'1 Tècnic/a d'exhibició cinematogràfica 

 • Anunci de la convocatòria 
 • Valoracions dels currículums de les persones candidates 
 • Acta de l'acord de contractació 

 

Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa SAU

Contractació temporal de 2 Funeraris/es. Referència 2015-001 - (el termini de presentació de sol·licituds finalitzà el dia 22.05.2015)   

 • Anunci de la convocatòria 

La sol·licitud a aquesta convocatòria s'ha de presentar a les oficines de la Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, SAU Ctra. de Montcada, 789, 08227 Terrassa, o bé per correu electrònic a l'adreça: seleccio@funerariaterrassa.cat

 

 

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions