Contractacions temporals

 


Ajuntament de Terrassa

Contractació d'un/a Tècnic/a de grau mig per la gestió econòmica de la subvenció d'un projecte europeu (FEDER)

Codi convocatòria: PECT/19

 

   Anunci de la convocatòria

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà del 30 de gener  al 8 de febrer de 2019, ambdós inclosos.

 

 

Contractació urgent i temporal d'un/a LLetrat/ada per al Servei d'Urbanisme

Codi convocatòria: GURBAN/19

 

  Aprovació de la convocatòria i de les bases

  Bases reguladores de la convocatòria

DOGC  Anunci de la convocatòria

  Resolució aprovació relació provisional de persones admeses i excloses. Relació

  Resolució aprovació relació definitiva de persones admeses i excloses. Relació

  Resultats de la prova de català

  Acta final del procés selectiu

 
 
Contractació urgent i temporal de sis Agents de convivència

Codi convocatòria: AC/19

 

  Aprovació de la convocatòria i de les bases

  Bases reguladores de la convocatòria

DOGC  Anunci de la convocatòria

  Rectificació error material

  Resolució provisional de persones admeses i excloses. Relació

  Resolució de persones aspirants admeses i excloses. Relació

  Resultats de la prova de català

  Resultats de les proves teòrica i pràctica

  Relació de les persones aspìrants i dia i hora de l'entrevista

  Acta de nomenament de sis agents de convivència i relació de persones aptes

 

Contractació urgent i temporal d'un/a tècnic/a superior en Dret pel servei de Polítiques Socials d'Habitatge

                                              Codi convocatòria: PSH/18

  Aprovació de la convocatòria i de les bases

  Bases reguladores de la convocatòria

DOGC  Anunci de la convocatòria

  Resolució provisional de persones admeses i excloses

  Resultats de la prova de català

  Acta final del procés selectiu

Contractació urgent i temporal d'un/a director/a de serveis d'Obres i manteniment de l'espai públic de l'Àrea de Territori i sostenibilitat

Codi convocatòria: D.Obres i Manteniment/2018

  Aprovació de la convocatòria i les bases 

  Bases reguladores de la convocatòria

  Anunci de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Resultats de la prova de català

  Acta final del procés selectiu

 

Contractació amb caràcter d'urgència d'un/a professor/a amb contracte de relleu per jubilació parcial

 

  Anunci de la convocatòria

  Acta final del procés

 

Contractació de dues persones tècniques d'empresa - economia social - condicionat a l'atorgament de la subvenció del SOC, d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL), per a l'Àrea de Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació municipal

 

  Anunci de la convocatòria

 

Període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 10 de juliol de 2018, ambdós inclosos

 

Contractació urgent i temporal d'un/a tècnic/a del cicle de l'aigua per al servei de Medi ambient i sostenibilitat

Codi convocatòria: AIGUA/17

  Bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Acta del tribunal

 

Contractació temporal i urgent per a cobrir determinats llocs de treball de perfils de difícil cobertura: professors/res especialistes per a l'Escola de música i l'Escola d'art i disseny

 

- Professors/res per a l'Escola municipal de Música - Conservatori de Terrassa de les especialitats: piano, baix elèctric, llenguatge musical, acordió, oboè i violí 

- Professor/a per a l'Escola municipal d'art i disseny de Terrassa, especialitat: programador/a

 

  Anunci de la convocatòria

  Resolució provisional de persones admeses i excloses

  Acta de proposta de contractació, especialitat baix elèctric

  Resultats de la prova de català

  Resolució definitiva de persones admeses i excloses

  Acta de proposta de contractació, especialitat programador/a

  Acta del tribunal de finalització del procés

 

 

Convocatòria d'un procés de selecció de quatre persones, d'acord amb la subvenció Programa complementari de Foment de l'ocupació local - Suport als Plans d'ocupació de la Diputació de Barcelona

 

- Un/a tècnic/a de planejament

- Un/a tècnic/a energètic de PSH

- Un/a aparellador/a

- Un/a tècnic/a d'obres d'urbanització

 

  Anunci de la convocatòria

 

Contractació temporal d'un/a lletrat/da per al Servei d'urbanisme

Codi convocatòria: LLETR/2016

  Bases de la convocàtoria 

DOGC Publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al DOGC

 Publicació al BOP

  Relació de persones admeses i excloses 

  Resultats de la prova del procés selectiu i de la prova de català

  Acta de finalització del procés 

 

Contractació d'un/a tècnic/a de prevenció de riscos laborals 

Codi convocatòria: PRL/15

  Bases de la convocatòria

 Publicació al BOPB de la rectificació d'un error material en les bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació de persones admeses i excloses

  Puntuació de les proves del procés selectiu

  Acta del tribunal de finalització del procés

 

Contractació temporal d'un/a tècnic/a del grup A1 per a realitzar tasques de dinamització del Pla Estratègic: Capacitats diverses i promoció del Pla d'accessibilitat 

Codi convocatòria: DINAMITZA/15

  Bases de la convocatòria

 Publicació al BOPB de la rectificació d'un error material en les bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació de persones admeses i excloses

  Acta del tribunal de finalització del procés

 

Contractació temporal d'un/a director/a de serveis d'Obres i manteniment de l'espai públic

Codi convocatòria: DTOR.PIO/15

  Bases de la convocatòria

 Rectificació d'un error material en la publicació al BOPB de les bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació de persones admeses i excloses

  Relació de persones admeses i excloses, que incorpora un nou aspirant

  Acta del tribunal de finalització del procés

 

Contractació temporal d'un/a director/a de serveis de Tecnologia i sistemes d'informació

Codi convocatòria: DTOR.TEC/15

  Bases de la convocatòria

 Rectificació d'un error material en la publicació al BOPB de les bases de la convocatòria

DOGC Publicació al DOGC

  Relació de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Acta del tribunal de finalització del procés

 

Contractació temporal d'un/a tècnic/a del grup A1, per donar suport a la direcció tècnica del Centre d'arts escèniques de Terrassa (CAET)

Codi convocatòria: CAET/15

  Bases de la convocatòria

  Rectificació d'un error material de les bases

  Relació de persones admeses i excloses

  Acta del tribunal de finalització del procés

 

Altres convocatòries (finalitzades)

 

  Contractació d'un/a tècnic/a de grau mig per al Servei d'activitats (2014)

  Contractació d'un/a director/a de serveis de Tecnologia i sistemes d'informació (2014)

  Contractació d'un/a enginyer/a tècnic/a agrícola, especialitzat/ada en hortofruticultura i jardineria (2014)

  Contractació d'un/a redactor/a per al servei d'Imatge i comunicació (2011)

  Contractació d'un/a director/a de serveis d'Obres públiques (2011)

 

 

 


Egarvia, SA

Contractació temporal d'un/a cap de seccions

 

  Anunci de la convocatòria

 

Contractació temporal d'un/a inspector/a de grua

 

  Anunci de la convocatòria

  Relació definitiva de persones admeses 

  Relació definitiva de persones no admeses

  Relació de persones finalistes

 

 

 


Foment de Terrassa, SA

 

Contractació temporal i urgent d'un/a tècnic/a d'empresa d'economia social, en el marc del programa d'Agents d'ocupació i desenvolupament local

Condi convocatòria: AODL_FO/2017

  Bases de la convocatòria

  Informació addicional

 

 

Contractació de setze (16) joves benefiacris del Programa de Garantia Juvenil, en règim temporal i amb contracte laboral en pràctiques

 

  Anunci de la convocatòria

 

Altres convocatòries (finalitzades)

 

  Contractació de prospectors d'empresa (2013)

 

 

 

 

 


Habitatge Terrassa, SA

 

Contractació temporal d'un/a graduat/ada en arquitectura per a cobrir una baixa per incapacitat temporal

 

  Anunci de la convocatòria

 

 

 


Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA

 

Contractació temporal d'un/a Cap de secció tècnica i centre de formació per a cobrir una jubilació parcial

 

                                                                                                                   Codi convocatòria: SMC 02_2018

  Bases de la convocatòria

  Relació de persones admeses i excloses

  Acta final del procés

 

 

 

Contractació temporal d'un/a Cap de secció tècnica i centre de formació per a cobrir una jubilació parcial

 

                                                                                                                   Codi convocatòria: SMC 01_2018

  Bases de la convocatòria

  Relació de persones admeses i excloses

 Relació definitiva de pesones admeses i excloses

 

Queda sense efecte aquest procés per no haver cap persona candidata admesa i es convoca un nou procés per a cobrir aquesta contractació.

 

 

 

Contractació temporal d'un/a tècnic/a especialista d'audiovisuals per a cobrir una baixa per maternitat

 

  Anunci de la convocatòria

  Relació de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

 

 

Contractació temporal d'un/a redactor/a d'informatius per als caps de setmana i festius

 

  Anunci de la convocatòria

  Procediment i criteris d'avaluació

  Resultat de la selecció

 

 

Contractació temporal d'un/a tècnic/a d'exhibició cinematogràfica

 

  Anunci de la convocatòria

  Valoracions dels currículums de les persones candidates

  Acta de l'acord de contractació

 

 

 

  

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ