Contractacions temporals

Com presentar la sol·licitud Participació en processos selectius per a la contractació temporal de personal i Borsa de Treball 

Ajuntament de Terrassa

Convocatòria d'un procés de selecció per a la contractació amb caràcter d'urgència d'un/a professor/a per fer contracte de relleu de jubilació parcial, de l'Ajuntament de Terrassa

 • - Anunci de la convocatòria 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el dia 21 de juliol de 2018, inclòs.

 

Convocatòria d'un procés de selecció de 2 persones tècniques d'empresa - Economia social - condicionat a l'atorgament de la subvenció del SOC, d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per a l'Àrea de Desenvolupament econòmic, indústria i ocupació de l'Ajuntament de Terrassa

 • - Anunci de la convocatòria 

 

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 10 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

 

Contractació urgent i temporal d'un/a tècnic/a del cicle de l'aigua pel servei de Medi ambient i sostenibilitat (codi convocatòria: AIGUA/17):

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses
 • Acta del tribunal (procés finalitzat)

 

Contractació temporal i urgent per a cobrir determinats lloc de treball de Perfils de difícil cobertura:

 • - Professors/res de l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa de les següents especialitats: piano, baix elèctric, llenguatge musical, acordió, oboè i violí.
 • - Un/a professor/a de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa: Programador.

   

 • Anunci de la convocatòria 
 • Resolució provisional de les persones admeses i excloses
 • Acta de proposta de contractació, especialitat baix elèctric
 • Resultats de la prova de català
 • Resolució definitiva de les persones admeses i excloses
 • Acta de proposta de contractació, especialitat programador
 • Acta del tribunal (procés finalitzat)

 

Convocatòria d'un procés de selecció de 4 persones, d'acord amb la subvenció Programa Complementari de Foment de l'Ocupació Local - Suport als Plans Locals d'Ocupació de la Diputació de Barcelona

 • Anunci de la convocatòria 

 

Contractació temporal d'un/a Lletrat/da per al Servei d'Urbanisme  Codi convocatòria: LLETR/16

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Publicació en el BOP de la modificació de la composició del tribunal
 • Relació de persones admeses i excloses
 • Resultats de la prova del procés selectiu i de la prova de català 
 • Termini d'acreditació dels mèrits al·legats en el currículum per les persones que han resultat aptes a la prova del procés selectiu: del 28 de setembre fins el 6 d'octubre de 2016, ambdós inclosos 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 

 Contractació temporal  d'un/a Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals  Codi convocatòria: Anunci PRL/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació en el BOPB de la rectificació d'un error material en les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Puntuació de les proves del procés selectiu
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 

Contractació temporal  d'un/a Tècnic/a del Grup A1 per a realitzar tasques de Dinamització del Pla Estratègic: Capacitats diverses i promoció del Pla d'Accessibilitat  Codi convocatòria: Anunci DINAMITZA/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Publicació en el BOPB de la rectificació d'un error material en les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 

Contractació temporal  d'un/a Director/a de Serveis d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic Codi convocatòria: Anunci DTOR.PIO/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material en la publicació al BOPB de l'anunci de les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Relació de persones admeses i excloses, que incorpora un nou aspirant 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 

 Contractació temporal d'un/a Director/a de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació - Codi convocatòria:  Anunci DTOR.TEC/15

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material en la publicació al BOPB de l'anunci de les bases de la convocatòria 
 • Publicació de l'anunci de la convocatòria al DOGC 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 

Contractació temporal d'un/a Tècnic/a, del grup A1, per donar suport  a la direcció tècnica del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa ( CAET ) - Codi convocatòria: Anunci CAET/15. 

 • Bases de la convocatòria 
 • Rectificació d'un error material de les bases 
 • Relació de persones admeses i exloses 
 • Acta del tribunal (procés finalitzat) 

 

Altres convocatòries

 • Contractació d'un/a Tècnic/a de Grau Mig pel Servei d'Activitats (procés finalitzat) 
 • Anunci de la contractació amb caràcter temporal d'un/aTècnic/a de Grau Mig pel servei d'activitats 
 • Acta de la comissió de selecció del procés selectiu d'un/a Director/a de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació (procés finalitzat) 
 • Relació de persones admeses i excloses en el procés selectiu d'un/a Director/a de Serveis de Tecnologia i Sistemes d'Informació  
 • Contractació d'un/a Enginyer/a Tècnic/a Agrícola, especialitzat/ada en hortofruticultura i jardineria (procés finalitzat) 
 • Contractació d'un/a Redactor/a pel Servei d'Imatge i Comunicació (procés finalitzat) 
 • Contractació d'un/a Director/a de Serveis d'Obres Públiques (procés finalitzat) 

 

Eco-Equip SAM

Contractació temporal d'un/a Responsable de Relacions Laborals per a Eco-Equip SAM

 •  Bases de la convocatòria 

Les persones que desitgin participar en les proves selectives hauran de fer-ho enviant la sol·licitud i la documentació acreditativa mitjançant correu electrònic a l'adreça corporativa Ecoequip.rrhh@adecco.com, fins el dia 9 de desembre de 2016. (Per més informació consultar las bases de la convocatòria)

 

Contractació temporal d'un/a Responsable de Relacions Laborals per a Eco-Equip SAM

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses  

De les dues persones admeses només una es va presentar a la realització de les proves selectives i psicotècniques. El resultat de la valoració d'aquestes proves és la de No apte, i en conseqüencia es declara desert el procés selectiu

 

Egarvia SA

Cap de seccions

 • Anunci de la convocatòria 

 

Inspector/a de grua

 • Anunci de la convocatòria  
 • Relació definitiva de persones admeses 
 • Relació definitiva de persones no admeses 
 • Relació de persones finalistes 

 

Foment de Terrassa SA

Com presentar la sol·licitud Participació processos selectius per a la contractació temporal de personal per a Foment de Terrassa

 

Contractació temporal i urgent d'un/a tècnic/a d'empresa d'economia social per a Foment de Terrassa SA, en el marc del programa d'Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local. Codi Convocatòria: AODL_FO/2017

 • Bases de la convocatòria
 • Informació addicional
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Acta del tribunal (finalització del procés)

 

Anunci de contractació de setze (16) joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil, en règim temporal i amb contracte laboral en pràctiques 

 

►Prospectors/res d'empresa (finalitzat procés de selecció) 

 

Funerària de Terrassa

Contractació temporal i creació d'una borsa de treball, d'un/a assessor/a de serveis funeraris. Referència 2017-001 - Assessor/a serveis funeraris  (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 • Bases de la convocatòria 

La sol·licitud a aquesta convocatòria s'ha de presentar a les oficines de la Funerarià de Terrassa, Ctra. de Montcada, 789, 08227 Terrassa, en horari de 9'30 a 14 hores de dilluns a divendres, o bé per correu electrònic a l'adreça seleccio-funeraria@terrassa.cat, acompanyada de currículum vitae, fotocòpia del títol i documents acreditatius dels mèrits al·legats

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 22 de juny de 2017 a les 14:00 hores.

 

Contractació temporal de 2 Funeraris/es. Referència 2015-001 - (el termini de presentació de sol·licituds finalitzà el dia 22.05.2015)   

 • Anunci de la convocatòria 

 

Habitatge Terrassa SA

Contractació temporal d'un/a Graduat/ada en Arquitectura per a cobrir una baixa per Incapacitat Temporal

 • Anunci de la convocatòria

 

 

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Contractació temporal d'un/a Tècnic/a especialista d'audiovisuals per a cobrir una baixa per maternitat

 • Anunci de la convocatòria 
 • Relació de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 

 

Contractació temporal d'un/a Redactor/a d'informatius per als caps de setmana i festius 

 • Anunci de la convocatòria 
 • Procediment i criteris d'avaluació 
 • Resultat de la selecció 

 

Contractació temporal d'1 Tècnic/a d'exhibició cinematogràfica 

 • Anunci de la convocatòria 
 • Valoracions dels currículums de les persones candidates 
 • Acta de l'acord de contractació 

 

Com et podem ajudar?

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ