Contractacions laborals

Egarvia SA

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos vigilants de zona blava i confecció de la borsa de treball de vigilants de zona blava (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 • Bases de la convocatòria 
 • Correcció errors materials de les bases 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Publicació dels resultats de la fase de prova  
 • Acta final del procés selectiu
 • Acta definitiva del Tribunal 

 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a Cap de seccions - (Codi convocatòria: SECCIONS/16). 

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Resultats de la fase de prova 
 • Resultats de la fase de prova una vegada ateses les peticions de revisió d'examens 
 • Acta del Tribunal de selecció 
 • Acta final del procés, que ratifica l'acord adoptat en sessió del passat 16 setembre 

Eco-Equip SA

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a oficial 2a de taller i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Relació definitiva. Finalització del procés selectiu
 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a peó pel Centre d'Atenció d'Animals Domèstics i de Companyia de Terrassa (CAAD) i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Convocatòria de proves selectives 
 • Relació definitiva. Finalització del procés selectiu 
 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos/dues auxiliars administratius/ves i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria reservades a persones amb discapacitat. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

Les persones excloses disposen fins el dia 12 d'abril de 2017, per presentar una reclamació o demanar revisió de la prova . Per fer-ho cal que les persones interessades concertin, prèviament, el dia i la hora per tal de garantir una atenció correcte, trucant a la seu d'Eco-Equip, 93 784 33 00

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos oficials de segona de taller i per a la confecció de la Borsa de treball de mecànics. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 • Bases de la convocatòria 
 • Acta de les persones admeses i excloses en el procés selectiu 
 • Acta de les persones proposades per a la contractació (*) 

(*) Les persones seleccionades hauran de realitzar, necessàriament, la revisió médica prèvia a la seva contractació indefinida.

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de catorze peons i per a la confecció de la Borsa de treball de peons. (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 • Bases de la convocatòria 
 • Relacio definitiva de persones admeses en el procés selectiu 
 • Relació definitiva de persones excloses del procés selectiu 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones Aptes 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones No Aptes 
 • Relació definitiva de persones admeses, pendent de realitzar la següent fase del procés selectiu consistent en la superació d'una revisió mèdica  . Més Informació 
 • Relació definitiva de persones no admeses  . Més Informació 

Tenint en compte l'acord de l'òrgan de selecció de data 22.06.2016, un cop rebuts els resultats de les proves mèdiques i valorades les reclamacions presentades en el termini obert a aquest efecte,  a continuació es publiquen les llistes definitives dels resultats de les proves selectives per a la contractació de peons de neteja per l'empresa municipal Eco-equip SAM corresponent a les persones que van realitzar les esmentades proves diferenciades entre les persones amb dret a contracte indefinit, les incloses en la borsa de treball i les que queden en situació de reserves:

 • Relació definitiva de persones amb dret a contracte indefinit 
 • Relació definitiva de persones incloses en la borsa de treball  
 • Relació definitiva de persones en situació de reserves 

Foment de Terrassa SA

Convocatòria del procés selectiu per a cobrir definitivament cinc places de Tècnic/a de Grau Mig per Foment de Terrassa SA (Servei d'Ocupació), una d'elles reservada per a la integració social de persones amb discapacitat i constituir una Borsa de Treball per a la contractació temporal de personal tècnic del mateix servei - Codi convocatòria: FOMENT1/18

 • Bases de la convocatòria

Com presentar les sol·licituds Participació en processos selectius per a la contractació laboral de personal per Foment de Terrassa

El termini de presentació de sol·licitus serà del 25 d'abril fins el 14 de maig de 2018, ambdós inclosos.

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA

Contractació laboral indefinida d'un/a Conserge i per a la constitució de la corresponent borsa per a contractacions temporals  (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball)

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses (abans de la prova de català)
 • Relació definitiva de les persones admeses a fer la prova de coneixements pràctics Inclou la publicació dels resultats de la prova de Català i la convocatoria de lloc, día i hora corresponent a la prova de coneixements pràctics
 • Acta final del procés selectiu

 Contractació laboral indefinida d'un/a Operador/a de càmera per als caps de setmana i festius.

 • Anunci de la convocatòria 
 • Resultats de la selecció 

 


  

Com et podem ajudar?

 

 

 

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ