Contractacions laborals

 


Egarvia, SA

 

Contractació laboral indefinida de dos/dues vigilants de zona blava i confecció de la borsa de treball de vigilants de zona blava

 

  Bases de la convocatòria

  Correcció d'errors materials de les bases

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Publicació dels resultats de la fase de prova

  Acta final del procés selectiu

  Acta definitiva del Tribunal

 

 

Contractació laboral indefinida d'un/a cap de seccions

Codi convocatòria: SECCIONS/16

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Resultats de la fase de prova

  Resultats de la fase de prova una vegada ateses les peticions de revisió d'examens

  Acta del tribunal de selecció

  Acta final de procés

 

 

 

 


TAIGUA, Aigua Municipal de Terrassa (EPEL)

Convocatòria per a la cobertura del lloc de treball de Gerent per a l'entitat pública empresarial local "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL"

 

   Bases i criteris tècnics de la convocatòria

 

L'ORGAN DE SELECCIÓ d'aquest procés estarà constituït per les següents persones:

President: el Director d'Àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, Marc Cadevall Artigues

Vocals

Un membre no electe del Consell d'Administració de l'Entitat, Joan Gaya Fuertes

Un representant de Serveis Generals i Govern Obert , Pere Montaña Josa

Un representant del Cicle de l'Aigua del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa, Josep Antoni Latorre Raez

Secretària: la Secretària del Consell d'Administració de l'Entitat, Dolors Mazas Vidal  

 

 Acta. Relació provisional de les persones admeses i excloses (queda sense efectes segons l'Acta de 30 de gener de 2019, publicada més avall)

 Acta. La prova de català del dia 29 de gener a les 17:00 queda SUSPESA. Properament s'indicarà nova data per a la seva realització.

 Acta. Relació provisional de les persones admeses i excloses

 Acta del seguiment del procés de selecció

 Acta final del procés selectiu

 

 

 


Foment de Terrassa, SA

 ANUNCI: Pla d'estabilització de la plantilla de Foment de Terrassa SA  per l'any 2018 

 

Contractació laboral indefinida de cinc places de tècnic/a de grau mig per al Servei d'ocupació, una d'elles reservada per a la integració social de persones amb discapacitat, i constitució d'una borsa de treball de personal tècnic

Codi convocatòria: FOMENT1/18

  Bases de la convocatòra

  Nota d'aclariments a les bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses

  Nota informativa dels horaris de realització de les proves  

  Nota informativa d'ampliació del nombre de places convocades  Nou!

  Resultats de la prova de català

  Resultats del 1er exercici

  Resultats del 2n i 3r exercicis.    Rectificació error material 

  Acta final del procés

  Acta final revisada

 

 

 

 


Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA

 

 

 

Contractació laboral indefinida d'un/a redactor/a especialista d'audiovisuals

 

                                                                                           Codi convocatòria : SMC_02/2019

 

  Bases de la convocatòria 

 

 

Contractació laboral indefinida d'un/a tècnic/a d'exhibició cinematogràfica

 

                                                                                           Codi convocatòria : SMC_01/2019

 

  Bases de la convocatòria 

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Acta final del procés selectiu

 

 

Contractació laboral indefinida d'un/a conserge i constitució de la corresponent borsa de treball per a contractació temporals

 

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses (abans de la prova de català)

  Relació definitiva de les persones admeses a fer la prova de coneixements pràctics

  Acta final del procés selectiu

 

Contractació laboral indefinida d'un/a operador/a de càmera per als caps de setmana i festius

 

  Anunci de la convocatòria

  Resultats de la selecció

 

 

 

  

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ