Contractacions laborals

►  ECO-EQUIP, SA

►  EGARVIA, SA

►  Foment de Terrassa, SA

►  Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA

 

ECO-EQUIP, SA

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a oficial de 1a de taller i per a la confecció de la Borsa de treball de mecànics amb categoria oficial de 1a

 • Bases de la convocatòria
 • Relació provisional de persones admeses i excloses  
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva. Finalització del procés selectiu

 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a oficial 2a de taller i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria 

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Relació definitiva. Finalització del procés selectiu
 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a peó pel Centre d'Atenció d'Animals Domèstics i de Companyia de Terrassa (CAAD) i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
 • Convocatòria de proves selectives 
 • Relació definitiva. Finalització del procés selectiu 
 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos/dues auxiliars administratius/ves i per a la confecció de la Borsa de treball de la mateixa categoria reservades a persones amb discapacitat. 

 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos oficials de segona de taller i per a la confecció de la Borsa de treball de mecànics.

 • Bases de la convocatòria 
 • Acta de les persones admeses i excloses en el procés selectiu 
 • Acta de les persones proposades per a la contractació (*) 

(*) Les persones seleccionades hauran de realitzar, necessàriament, la revisió médica prèvia a la seva contractació indefinida.

 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de catorze peons i per a la confecció de la Borsa de treball de peons.

 • Bases de la convocatòria 
 • Relacio definitiva de persones admeses en el procés selectiu 
 • Relació definitiva de persones excloses del procés selectiu 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones Aptes 
 • Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones No Aptes 
 • Relació definitiva de persones admeses, pendent de realitzar la següent fase del procés selectiu consistent en la superació d'una revisió mèdica  . Més Informació 
 • Relació definitiva de persones no admeses  . Més Informació 

 

Tenint en compte l'acord de l'òrgan de selecció de data 22.06.2016, un cop rebuts els resultats de les proves mèdiques i valorades les reclamacions presentades en el termini obert a aquest efecte,  a continuació es publiquen les llistes definitives dels resultats de les proves selectives per a la contractació de peons de neteja per l'empresa municipal Eco-equip SAM corresponent a les persones que van realitzar les esmentades proves diferenciades entre les persones amb dret a contracte indefinit, les incloses en la borsa de treball i les que queden en situació de reserves:

 

 • Relació definitiva de persones amb dret a contracte indefinit 
 • Relació definitiva de persones incloses en la borsa de treball  
 • Relació definitiva de persones en situació de reserves 

 

EGARVIA, SA

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida de dos vigilants de zona blava i confecció de la borsa de treball de vigilants de zona blava (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball )

 

 • Bases de la convocatòria 
 • Correcció errors materials de les bases 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Publicació dels resultats de la fase de prova  
 • Acta final del procés selectiu 
 • Acta definitiva del Tribunal 

 

Convocatòria per a la contractació laboral indefinida d'un/a Cap de seccions - (Codi convocatòria: SECCIONS/16). 

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses 
 • Resultats de la fase de prova 
 • Resultats de la fase de prova una vegada ateses les peticions de revisió d'examens 
 • Acta del Tribunal de selecció 
 • Acta final del procés, que ratifica l'acord adoptat en sessió del passat 16 setembre 

 

Foment de Terrassa, SA

 

ANUNCI: Pla d'estabilització de la plantilla de Foment de Terrassa SA  per l'any 2018 

 

Convocatòria del procés selectiu per a cobrir definitivament cinc places de Tècnic/a de Grau Mig per Foment de Terrassa SA (Servei d'Ocupació), una d'elles reservada per a la integració social de persones amb discapacitat i constituir una Borsa de Treball per a la contractació temporal de personal tècnic del mateix servei - Codi convocatòria: FOMENT1/18

 

 • Bases de la convocatòria
 • Nota d'aclariments a les bases de la convocatòria
 • Relació provisional de persona admeses i excloses   
 • Relació definitiva de persona admeses 

 

 

Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA

Contractació laboral indefinida d'un/a Conserge i per a la constitució de la corresponent borsa per a contractacions temporals  (es pot consultar aquesta informació també a la pàgina de Borses de Treball  https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/borses-de-treball)

 • Bases de la convocatòria 
 • Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses 
 • Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses (abans de la prova de català)
 • Relació definitiva de les persones admeses a fer la prova de coneixements pràctics Inclou la publicació dels resultats de la prova de Català i la convocatoria de lloc, día i hora corresponent a la prova de coneixements pràctics
 • Acta final del procés selectiu

 

Contractació laboral indefinida d'un/a Operador/a de càmera per als caps de setmana i festius.

 • Anunci de la convocatòria 
 • Resultats de la selecció 

 


  

Com et podem ajudar?

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ AL CIUTADÀ