Contractacions laborals

 

 


Eco-Equip, SAM

 

Contractació laboral indefinida d'un/a responsable de secció 

 

  Anunci de la convocatòria

  Bases de la convocatòria

  Imprès de sol·licitud

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Resultats de la 1a fase del procés selectiu

  Resultats de la 2a fase del procés selectiu

 

 

Contractació laboral indefinida d'un/a oficial de 1a de taller i confecció de la borsa de treball de mecànics/ques amb categoria oficial de 1a

 

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Relació definitiva. Finalització del procés selectiu

 

 

Contractació laboral indefinida d'un/a oficial 2a de taller i confecció de la borsa de treball de la mateixa categoria

 

  Bases de la convocàtoria 

  Relació provisional de persones admeses i excloses 

  Relació definitiva de persones admeses i excloses 

  Relació definitiva. Finalització del procés selectiu

 

Contractació laboral indefinida d'un/a peó per al Centre d'atenció d'animals domèstics i de companyia de Terrassa (CAAD) i confecció de la borsa de treball de la mateixa categoria

 

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Convocatòria de proves selectives

  Relació definitiva. Finalització del procés selectiu

 

 

Contractació laboral indefinida de dos/dues auxiliars administratius/ves i confecció de la borsa de treball de la mateixa categoria reservades a persones amb discapacitat

 

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació provisional de persones admeses i excloses, un cop realitzades les proves selectives 

 

 

Contractació laboral indefinida de dos/dues oficials de segona de taller i confecció de la borsa de treball de mecànics/ques

 

  Bases de la convocatòria

  Acta de les persones admeses i excloses en el procés selectiu

  Acta de les persones proposades per a la contractació

 

 

Contractació laboral indefinida de catorze peons i confecció de la borsa de treball de peons

 

  Bases de la convocatòria

  Relació definitiva de persones admeses en el procés selectiu

  Relació definitiva de persones excloses en el procés selectiu

  Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones aptes

  Relació provisional dels resultats de les proves selectives. Persones no aptes

  Relació provisional de persones admeses i excloses, un cop realitzades les proves selectives 

  Relació definitiva de persones admeses, pendents de superar una revisió mèdica

  Relació definitiva de persones no admeses

  Relació definitiva de persones amb dret a contracte indefinit

  Relació definitiva de persones incloses en la borsa de treball

  Relació definitiva de persones en situació de reserva

 

 

 

 


Egarvia, SA

 

Contractació laboral indefinida de dos/dues vigilants de zona blava i confecció de la borsa de treball de vigilants de zona blava

 

  Bases de la convocatòria

  Correcció d'errors materials de les bases

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Publicació dels resultats de la fase de prova

  Acta final del procés selectiu

  Acta definitiva del Tribunal

 

 

Contractació laboral indefinida d'un/a cap de seccions

Codi convocatòria: SECCIONS/16

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses i excloses

  Resultats de la fase de prova

  Resultats de la fase de prova una vegada ateses les peticions de revisió d'examens

  Acta del tribunal de selecció

  Acta final de procés

 

 

 

 


Entitat Pública Empresarial Local (EPEL)

Convocatòria per a la cobertura del lloc de treball de Gerent per a l'entitat pública empresarial local "Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL"

 

   Bases i criteris tècnics de la convocatòria

 

El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 24 de desembre de 2018, inclòs.

 

 

 


Foment de Terrassa, SA

 ANUNCI: Pla d'estabilització de la plantilla de Foment de Terrassa SA  per l'any 2018 

 

Contractació laboral indefinida de cinc places de tècnic/a de grau mig per al Servei d'ocupació, una d'elles reservada per a la integració social de persones amb discapacitat, i constitució d'una borsa de treball de personal tècnic

Codi convocatòria: FOMENT1/18

  Bases de la convocatòra

  Nota d'aclariments a les bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones admeses

  Nota informativa dels horaris de realització de les proves  

  Nota informativa d'ampliació del nombre de places convocades  Nou!

  Resultats de la prova de català

  Resultats del 1er exercici

  Resultats del 2n i 3r exercicis.    Rectificació error material 

  Acta final del procés

 

El termini per atendre possibles revisions serà del 24 de novembre al 10 de desembre de 2018, ambdós inclosos. S'han de sol·licitar per internet a través del model d'instància general o presencialment a les oficines de Foment de Terrassa

 

 

 


Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, SA

 

Contractació laboral indefinida d'un/a conserge i constitució de la corresponent borsa de treball per a contractació temporals

 

  Bases de la convocatòria

  Relació provisional de persones admeses i excloses

  Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses (abans de la prova de català)

  Relació definitiva de les persones admeses a fer la prova de coneixements pràctics

  Acta final del procés selectiu

 

Contractació laboral indefinida d'un/a operador/a de càmera per als caps de setmana i festius

 

  Anunci de la convocatòria

  Resultats de la selecció

 

 

 

  

 

 

Com et podem ajudar?
ATENCIÓ AL CIUTADÀ