Consells de Participació Sectorials

 • Consell Escolar Municipal
 • Consell Municipal per a la igualtat
 • Consell Municipal de Seguretat Ciutadana
 • Consell Consultiu de Medi Ambient de Terrassa
 • Consell Municipal de Benestar Social
 • Consell Consultiu de Comerç
 • Consell de la Formació Professional de Terrassa
 • Consell Municipal de la Gent Gran
 • Consell Municipal d'Esports
 • Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
 • Comissió del Nomenclàtor de les vies públiques
 • Consell Municipal de la cultura i les arts de Terrassa
 • Consell Universitari de Terrassa
 • Consell Ciutadà de Convivència Democràtica

Com et podem ajudar?