Consells de Participació Sectorials

 • Consell Escolar Municipal
 • Consell Municipal per a la igualtat
 • Consell Municipal de Seguretat Ciutadana
 • Consell Consultiu de Medi Ambient de Terrassa
 • Consell Municipal de Benestar Social
 • Consell Consultiu de Comerç
 • Consell de la Formació Professional de Terrassa
 • Consell Municipal de la Gent Gran
 • Consell Municipal d'Esports
 • Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
 • Comissió del Nomenclàtor de les vies públiques
 • Consell Municipal de la cultura i les arts de Terrassa
 • Consell Universitari de Terrassa
 • Consell Ciutadà de Convivència Democràtica

Com et podem ajudar?


    INFORMACIÓ EN UN "CLIC"

Verificació de documents signats digitalment

Verificació de documents signats digitalment

ATENCIÓ AL CIUTADÀ
ATENCIÓ AL CIUTADÀEscoltem les teves opinions